Misja i wartości


Wspólne wartości wynikające z zasad korporacyjnych SFS kształtują sposób, w jaki działamy, stanowiąc kluczowy składnik naszego sukcesu. Jako firma prowadzimy działalność gospodarczą w różnych krajach o różnych uwarunkowaniach kulturowych. Wspólne wartości stanowią zatem ważny filar wzajemnego zrozumienia i zaufania.


Chcemy zmieniać

Mamy pozytywne nastawienie do zmian i szybko ich dokonujemy.

Jesteśmy uczciwymi szanowanymi graczami zespołowymi prowadzonymi przez ducha przedsiębiorczości, kierującymi się wzajemnym szacunkiem oraz pragnieniem zachowania prostoty.
Dokonujemy pomiaru wyników swojej pracy w celu nieustannego uczenia się i doskonalenia.

Poszukujemy partnerstwa

Jesteśmy zdecydowani zapewniać klientom najwyższy poziom obsługi dzięki innowacyjności i wysokiej jakości produktów. Chcemy być partnerem preferowanym przez naszych klientów.
Lepsza efektywność i obsługa jednoczą nas z klientami i dostawcami.

Na tych wybranych segmentach rynku, na których skupiamy swoją działalność chcemy zdobyć wiodącą pozycję, mierzoną w skali globalnej.

Potrzebujemy zaangażowania

Nasi pracownicy są w pełni zaangażowani w realizację potrzeb naszych klientów.

Nasi pracownicy są rzetelni, wysoko wykwalifikowani oraz promują nieustanne doskonalenie.

Jako współ-przedsiębiorcy, przyjmują odpowiedzialność i zdobywają potrzebne kompetencje. Rozwój ich kariery, ich wynagrodzenia i premie są uzależnione od wyników pracy.

Szanujemy społeczność

Angażujemy się aktywnie w prace na rzecz społeczności i środowiska naturalnego.

Promujemy swobodę przedsiębiorczości oraz gospodarkę wolnorynkową i demokrację.

Produkty, usługi, fabryki i praca w SFS powinny być wzorem innowacyjności, bezpieczeństwa i efektywności.

Dążymy do sukcesu

SFS dąży do ponadprzeciętnego, długoterminowego rozwoju oraz utrzymania swojej niezależności. 

Osiągamy to poprzez dynamikę, odpowiedni poziom zysków oraz orientację międzynarodową.
Sukcesy czynią nas bardziej atrakcyjnymi i wiarygodnymi dla partnerów rynkowych, dostawców, klientów i inwestorów.
Wczytywanie
Wczytywanie
Close now