Informacje dotyczące ochrony danych


Państwa dane są u nas bezpieczne

Jest rzeczą oczywistą, że będziemy obchodzić się z Państwa danymi osobowymi w sposób odpowiedzialny, uwzględniając przy tym wszystkie stosowne przepisy właściwego prawa o ochronie danych.


Sposób postępowania z danymi osobowymi

Zbieramy, wykorzystujemy i przekazujemy Państwa dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to prawnie dozwolone lub gdy wyrażą Państwo zgodę na zbieranie danych.

Dane osobowe to wszelkie informacje, które służą do Państwa identyfikacji i które mogą prowadzić do Państwa osoby - na przykład Państwa nazwisko, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przechowywania lub jeśli zostało to przewidziane przez ustawodawcę europejskiego wydającego dyrektywę lub rozporządzenie bądź innego ustawodawcę w ustawach lub przepisach, którym podlega administrator.

W chwili ustania celu przechowywania lub po upływie okresu przechowywania określonego przez ustawodawcę europejskiego wydającego dyrektywę lub rozporządzenie lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

Możemy przekazywać Państwa dane innym spółkom należącym do naszego koncernu w celu świadczenia określonych usług. Spółki należące do koncernu mogą być zlokalizowane w krajach, w których poziom ochrony danych może nie być równoważny. Odpowiednią ochronę danych zapewniamy poprzez umowne uzgodnienia zawierane z tymi spółkami, po otrzymaniu od Państwa wyraźnej zgody na przekazywanie danych.

W przypadku, gdy w ramach przetwarzania przez nas danych ujawnimy dane innym osobom i podmiotom (podmiotom przetwarzającym lub osobom trzecim), przekażemy je im lub w inny sposób umożliwimy im dostęp do danych, to nastąpi to wyłącznie na podstawie ustawowego pozwolenia (np. jeśli przekazanie danych osobom trzecim będzie konieczne do realizacji umowy), udzielonej przez Państwo zgody, istniejącego obowiązku prawnego lub w oparciu o nasze uzasadnione interesy (np. w przypadku korzystania z usług pełnomocników, hostingów internetowych itp.) W przypadku, gdy zlecimy osobom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tzw. "umowy o przetwarzanie danych na zlecenie", odbywać się to będzie na podstawie art. 28 RODO.


Zbieranie ogólnych danych i informacji

Nasze strony internetowe gromadzą w przypadku każdych odwiedzin szereg ogólnych danych i informacji. Takie ogólne dane i informacje zapisywane są w logach serwera. Rejestrowane mogą być następujące dane: (1) typ i wersja użytej przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. "referer"), (4) podstrony internetowe, do których za pośrednictwem systemu dostępowego uzyskano dostęp na naszej stronie internetowej, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z takich ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków dotyczących użytkowników. Informacje te są potrzebne raczej w celu (1) prawidłowego dostarczania treści na naszej stronie internetowej, (2) optymalizacji treści na naszej stronie internetowej i przeznaczonych dla niej reklam, (3) zapewnienia trwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) udostępnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego w sposób anonimowy analizujemy zebrane dane i informacje z jednej strony dla celów statystycznych, z drugiej strony w celu zwiększenia poziomu ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby w efekcie końcowym zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych.


Pliki cookie

Na naszej stronie internetowej korzystamy z programu Matomo do analizy ruchu na stronie internetowej w celu statystycznej analizy dostępu przez osoby odwiedzające.

Matomo wykorzystuje "pliki cookie", czyli pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze, które z naszej strony umożliwiają analizę sposobu korzystania ze strony internetowej. W tym celu informacje dotyczące korzystania wygenerowane przez plik cookie (wraz z Państwa skróconym adresem IP) przekazywane są na nasz serwer i zapisywane na nim w celu analizy sposobu korzystania, co służy do optymalizacji przez nas naszej strony internetowej. W trakcie tego procesu Państwa adres IP jest natychmiast ukrywany, w związku z czym jako użytkownik pozostają Państwo dla nas anonimowi. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące sposobu korzystania przez Państwo z niniejszej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim.
Mogą Państwo wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Może to jednak skutkować tym, że nie będą już Państwo mogli w pełnym zakresie korzystać z naszej strony internetowej.

Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych przez oprogramowanie Matomo w zakresie oraz do celów opisanych powyżej.


Google Analytics

Google Analytics wykorzystuje tzw. "pliki cookie", będące plikami tekstowymi, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wygenerowane przez plik cookie dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z niniejszej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywacji funkcji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie przedtem skrócony przez Google jeszcze na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych krajów będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer Google w USA i tam przekształcany do skróconej postaci. Google będzie korzystał z tych informacji na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej w celu analizy sposobu korzystania przez Państwo ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i z Internetu na rzecz operatora strony internetowej.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę internetową w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, dokonując odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej; zwracamy jednak Państwu uwagę na fakt, że w takim przypadku korzystanie przez Państwa w pełnym zakresie z wszystkich funkcji oferowanych przez stronę internetową może okazać się niemożliwe.

Mogą Państwo ponadto zapobiec rejestrowaniu danych generowanych przez pliki cookie, a dotyczących sposobu korzystania przez Państwo ze strony internetowej (w tym adresu IP) na rzecz Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google. Google udostępnia w tym celu odpowiednie wtyczki do przeglądarki internetowej.

Adres kontaktowy: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, Fax: +353 (1) 436 1001.

Bliższe informacje na temat przetwarzania danych można uzyskać pobierając warunki użytkowania i politykę prywatności usługodawcy zewnętrznego:
  • www.google.com/analytics/terms/pl.html
  • www.google.pl/intl/pl/policies/privacy
 

AskNicely

Przy pomocy programu AskNicely zbieramy informacje zwrotne od klientów i użytkowników.

W oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy (tj. interes związany z analizą, optymalizacją i ekonomiczną obsługą naszej oferty online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - mając na celu zbieranie metodą techniczną informacji zwrotnych od klientów i użytkowników - korzystamy z programu AskNicely, produktu firmy AskNicely Limited, Lvl 1, 63 Ponsonby Rd, Ponsonby 1011, Auckland, Nowa Zelandia.


Komisja Europejska potwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych zapewniany przez Nową Zelandię, wydając decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, a zatem jest ona bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu art. 45 RODO.

W ramach korzystania z funkcji informacji zwrotnych nawiązywane jest połączenie z systemami informatycznymi AskNicely i tam przechowywane są wprowadzone dane. Program AskNicely jest używany do automatycznego wysyłania ankiet pocztą elektroniczną w celu uzyskania ocen i innych informacji zwrotnych od klientów. Gdy klienci odpowiedzą na takie zapytanie, informacje takie jak adres poczty elektronicznej wykorzystywane są do kontaktu z nimi i np. udzielenia odpowiedzi na przesłaną ocenę lub informację zwrotną. Udostępnione opinie i dane nie są publikowane. Jeśli użytkownicy nie chcą przesyłać informacji zwrotnych od klientów, mogą zrezygnować z tej opcji, klikając przycisk rezygnacji umieszczony u dołu otrzymanej wiadomości mailowej.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie https://www.asknicely.com/privacy.


Bezpieczeństwo danych / Bezpieczna transmisja danych

Zabezpieczamy nasze systemy informatyczne za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed nieuprawnionym dostępem, przekazywaniem, wprowadzaniem, utratą i rozpowszechnianiem, jak też zniszczeniem i modyfikacją danych przez osoby nieupoważnione.
Transmisja danych osobowych na naszych stronach internetowych jest zabezpieczona zgodnie z aktualnymi standardami technicznymi.


Sposób obchodzenia się z danymi kontaktowymi

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem oferowanych opcji kontaktowych, Państwa dane zostaną zapisane, aby można było skorzystać z nich w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. Bez Państwa zgody dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.


Przysługujące Państwu prawa

Na żądanie otrzymają Państwo bezpłatną informację dotyczącą tego, czy Państwa dane osobowe zostały przetworzone, a jeśli tak, to jakie Państwa dane osobowe zostały zapisane.
O ile Państwa życzenie nie będzie kolidowało z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych (np. zatrzymywanie danych), mają Państwo prawo do sprostowania nieprawidłowych danych oraz do usunięcia Państwa danych osobowych (na przyszłość).

W dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i swobód, lub jeśli przetwarzanie danych służy ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń.

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych w przyszłości bez konieczności podawania przyczyn.


Dane kontaktowe

Administratorem Państwa danych osobowych na niniejszej stronie internetowej jest:

SFS Group Sp. z o.o.,
 Division Construction
ul. Torowa 6, 

PL-61-315 Poznań

Inspektor ochrony danych SFS:

Christina Burri
E-mail: dataprotection@sfs.com


Wyłączenie odpowiedzialności

Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z ogólnymi przepisami ustawowymi za publikowane przez nas treści. Zawartość naszych stron internetowych jest tworzona i aktualizowana w dobrej wierze. Nie gwarantujemy, że udostępnione informacje są kompletne, poprawne i we wszystkich przypadkach aktualne. Dotyczy to również wszystkich hiperłączy (linków), do których w sposób bezpośredni lub pośredni odsyła niniejsza strona internetowa. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść strony zewnętrznej, do której można dotrzeć za pomocą takiego linku.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień w udostępnianych informacjach bez wcześniejszego powiadomienia.
Wczytywanie
Wczytywanie
Close now