Paris Tobacco

Zastosowanie innowacyjnego systemu SFS isoweld® przy renowacji nietypowego dachu betonowego

Wymagania projektu

Ze względu na nietypową konstrukcję dachu (cienkie płyty panwiowe, z poprzecznymi podporami betonowymi co 1,5m) nie było możliwe tradycyjne ocieplenie i montaż membrany za pomocą równomiernie rozmieszczonych łączników.

Rozwiązanie

Wykonawca budowy, firma Dohmann, skontaktowała się z SFS Polska w celu opracowania kreatywnego rozwiązania. Po dokładnych obliczeniach doszliśmy do wniosku, że idealnym rozwiązaniem będzie nasz system isoweld  - innowacyjny sposób montażu membran przy pomocy indukcji elektromagnetycznej. Pomysł został poparty przez firmę Firestone, która z kolei dostarczyła membrany na potrzeby projektu.

W czerwcu 2022 rozpoczął się proces renowacji dachu, przy użyciu 15 000 zestawów łączników TI-T25, płytek naprężających FI-P oraz tulei FI-R. Szkolenie ekipy przeprowadzili Tomasz Nowiński i Krzysztof Podsadny z SFS Pl-Poz z pomocą Roba van Doren z SFS Holandia.

Oprócz systemu dachowego isoweld, SFS Polska dostarczyło również kompletny system asekuracji dachu. Zakończenie prac przewidywane jest na połowę września 2022 roku.

Najważniejsze fakty

Inwestor
Paris Tobacco S.A.

Główny wykonawca
Dohmann Sp. z o.o.

Partner
Firestone

Lokalizacja
Skrzyńsko-Przysucha

Produkt
System montażu izolacji isoweld; system asekurantów poziomych.

Wartość projektu
100 000 PLN
Dach przed renowacją
Dach po renowacji
Dach po renowacji
Wczytywanie
Wczytywanie
Close now